Missie en visie

Missie en visie


Oase Media is een zelfstandige, professionele uitgeverij van periodieken, boeken en educatieve projecten.
De uitgaven worden in eigen beheer ontwikkeld en verspreid. De boeken van de uitgeverij zijn door een lidmaatschap van 'De Vrije Uitgevers' ook in de boekhandel te verkrijgen.
Op verzoek biedt Oase Media bij de onderwijsprojecten ook workshops, lezingen en trainingen aan.

Voor ons team zijn twee kernwoorden heel belangrijk:
inspireren en verbinden.

Inspireren:
In ons werk gaan we er vanuit dat iedereen een levensbeschouwing heeft en dat inspiratie op levensbeschouwelijk gebied even nodig is als dagelijks voedsel. In de praktijk van alledag komen mensen er echter lang niet altijd  toe om zich op levensbeschouwelijk gebied te ontwikkelen. Die ontwikkeling is echter wel nodig voor een evenwichtig en harmonieus samenleven. Door onze diverse uitgaven proberen we een breed publiek inspiratie te bieden en ook anderen te stimuleren elkaar te inspireren.

Verbinden:
In ons werk accepteren en respecteren we iedereen zoals hij of zij is, van welke levensbeschouwelijke of religieuze richting ook. Dat betekent niet dat wij ons neutraal opstellen, want neutralitieit wordt gemakkelijk opgevat als afzijdig, onverschillig en ongeïnteresseerd. In ons werk zijn we juist veelzijdig, verschillend en geïnteresseerd, ja zelfs nieuwsgierig naar de levensovertuiging van ieder die op ons pad komt. Ons eigen team is ook verschillend. Dat werkt verrijkend in het onderling contact. Wij willen steeds mensen in hun eigenheid kennen en bij hen betrokken zijn.

Daarmee zijn de bouwstenen van onze visie en missie duidelijk verwoord.
Onze visie is dat je je als mens altijd moet kunnen verantwoorden voor je eigen doen en denken. Daarom is voor iedereen een bewuste en brede levensbeschouwelijke ontwikkeling noodzakelijk. Onze missie is via onze uitgaven en projecten inspiratie te bieden die een zo groot mogelijke groep kinderen, jongeren en volwassenen stimuleert in hun ontwikkeling en hen  helpt op een positieve manier betrokken te zijn bij hun medemensen.
army bombbts official army bombbangtan bombbts army bomb ver 4bts army bomb ver 3bts army bombbts light stickbts official light stickbts light stick ver 4bts light stick ver 3