Oase Media

Ons aanbod

Oase Media is als zelfstandige uitgeverij gestart in 2007. Wij richten ons op het brede terrein van zingeving, religie en levensbeschouwing en trachten in onze uitgaven altijd de verbinding te leggen tussen mensen uit diverse tradities en staan open voor alle levensovertuigingen.
Hieronder geven we graag een korte samenvatting van ons aanbod.

Oase Magazine
Ons periodiek voor dagopeningen, bezinningsmomenten en vieringen met jongeren van 12 tot 20 jaar wordt intensief gebruikt in het bijzonder onderwijs. De vroegere traditie van de bijbellezing heeft zich de afgelopen decennia verbreed tot een breed georiënteerde dagopening of bezinningsmoment van levensbeschouwelijke aard. Oase Magazine biedt hiervoor een ruime keus aan religieus en algemeen levensbeschouwelijke teksten, ondersteund met posters bij de weekthema's en materiaal op het intranet.
Oase Magazine verschijnt 4x per jaar in een oplage van ruim 15.000 exemplaren. Voor Oase Magazine is een apart menu op deze site.

Perspectief
Perspectief is een moderne en veel gebruikte methode voor het vak Godsdienst/Levensbeschouwing. De methode bestaat uit een reeks boeken voor vmbo t/m vwo, gedeeltelijk met een individuele leergids (vmbo) en steeds ondersteund door materiaal voor op het digigale schoolbord. Het materiaal wordt ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van Oase Media en uitgegeven door uitgeverij ThiemeMeulenhoff te Amersfoort. Oase Media onderhoudt een community voor gebruikers van de methode.
In 2014-2015 worden de laatste delen van de methode gereviseerd (3e druk). Zie voor meer informatie over Perspectief de website en de community.

Krachtbronnen
Het project Krachtbronnen wil de sociale vaardigheden van kinderen bevorderen, ze kennis laten maken met verschillende levensbeschouwingen, het onderlinge respect stimuleren en bereiken dat kinderen zich ontwikkelen tot actieve burgers. Daarom integreert het de domeinen ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’, ‘levensbeschouwing’ en ‘actief burgerschap’ in een digitaal lespakket voor de bovenbouw van de basisschool (groep 7&8). Voor de leerlingen is er een werkervaringsboekje waarin de leerervaringen worden vastgehouden. Per thema wordt er ook een bronnenboekje gemaakt met verhalen, gedichten en inspirerend beeldmateriaal.
Krachtbronnen wordt ontwikkeld gedurende de jaren 2014-2016. Zie voor meer informatie de website krachtbronnen.nu

Inspiratiemagazine Geloven in Nederland

Sinds 2013 verzorgt Oase Media de uitgave Geloven in Nederland. Dit magazine heeft als doel alle verschillende geloofstradities en levensbeschouwingen in Nederland met elkaar te verbinden en zo het onderlinge begrip en respect tussen burgers te versterken. Geloven in Nederland wordt gratis verspreid en wordt gefinancierd op basis van giften, donaties, advertenties en subsidies. Het magazine wordt ondersteund door een webcommunity, die tot doel heeft mensen bijeen te brengen, die nieuwsgierig zijn naar het geloof van anderen. De community dient ook als inhoudelijke bron voor het inspiratiemagazine. Geloven in Nederland verschijnt 4x per jaar in een oplage van 30.000.
Zie voor meer informatie het menu op deze website en de community.

Oase Mail
Vanaf 1 januari 2013 heeft Oase Media Publiciteitsbureau Christelijk Nederland (PCN) overgenomen. Onder leiding van Daan van der Waals heeft het PCN in 22 jaar tijd een complete en actuele database opgebouwd van alle (semi)kerkelijke instanties. Onder de vlag van Oase Mail worden nu deze adressen zorgvuldig bijgehouden en aan belangstellenden verhuurd.

Oase Fonds
In 2012 heeft Oase Media ter ere van haar 5-jarig jubileum het Oase Fonds opgericht. Het Oase Fonds wil initiatieven op het gebied van zingeving en religie financieel ondersteunen.

In onze webshop vind u een ruim aanbod boeken, Zincards en Zinboekjes.

Oase Media biedt ook cursussen en studiedagen aan. U kunt onder andere:

  • deelnemen aan cursussen of werkdagen
  • een werk- of studiedag op school organiseren met input van Oase Media
  • tijdens een werk- of studiedag over identiteit een workshop over dagopeningen in het programma opnemen. Oase Media verzorgt die graag.

Als u geïnteresseerd bent in een van deze opties kunt u het beste bellen met 033-2570439 of mailen naar info@oasemdia.nl. We kunnen u dan persoonlijk vrijblijvende informatie geven.
army bombbts official army bombbangtan bombbts army bomb ver 4bts army bomb ver 3bts army bombbts light stickbts official light stickbts light stick ver 4bts light stick ver 3