Oase Mail

Oase Mail

In 2013 heeft Oasemedia Publiciteitsbureau Christelijk Nederland (PCN) overgenomen. Vanaf 1990 heeft het PCN een complete database van (semi-)kerkelijke adressen opgebouwd door adressenvergaring uit openbare informatiebronnen en eigen onderzoek. Meer dan 34.000 adressen zijn geregistreerd van kerkelijke organisaties (gemeenten en parochies, diaconieën, etc.), christelijke instellingen, predikanten en pastores en actieve christenen in Nederland. Sinds 2013 beheerde Oase Mail deze adressen.

Met ingang van 1 januari 2017 heeft N.A.W.plus Direct Marketing Diensten onze database overgenomen. Wilt u kerkelijke bestanden huren? Dan kunt u contact opnemen met Harm Jan Wieringa. Mail naar info@nawplus.nl of bel (0342) 424 404.

 
army bombbts official army bombbangtan bombbts army bomb ver 4bts army bomb ver 3bts army bombbts light stickbts official light stickbts light stick ver 4bts light stick ver 3